2011-03-16

Er tidens digitale teknologier en af årsagene til den øgede fascisme?

Baggrunden til denne min første danske blogpost, er at jeg studerer dansk hos Bente Hahne ved Sprogcentrum. Hver gang vi mødes får jeg lektier, og herunder en skriveopgave. Denne gang er min opgave at skrive om Kresten Schultz-Jørgensen's debatartikel i Politiken som fik rubrikken "Den sproglige fascisme breder sig" i Politiken 19. februar 2011. Da "tidens digitale teknologier" spiller en stor rolle i denne, synes jeg at det giver god mening at benytte lige den slags til at lave denne lektie.

Kresten ser med rædsel at det sproglige niveau er på nedtur bland de studerende ved CBS og andre universiteter, hvor han underviser og har været censor de seneste ti år. Dette på trods af at han mener at de samtidig er mere flittige og fokuserede end tidligere generationer.

Personligt mangler jeg selvfølgelig Kresten's empiriske grundlag, men jeg har samme erfaringer (dog hovedsagelig i en svensk kontekst). Disse kommer fra at lytte til P3, unge i fjernsynet og i byen, snakke med min elleve år yngre søster og hendes venner, etcetera.

Lige præcis som Kresten, frygter jeg at denne nedtur leder til flere fordomme og at der bliver flere synes, og færre af logisk underbyggede argumenter. "Færre ord, mindre råderum, flere fordomme. Dét er, som bekendt, fascisme." Det er med andre ord en utrolig alvorlig sag, som samfundet må bekæmpe! Hvis man er i tvivl om sprogets indflydelse på tanken, kan man bare læse Morten Things anmeldelse af Victor Klemperers Det Tredje Riges sprog.

Kresten anerkender dannelsekrisen i familien og skolen, men ønsker derefter at udpege "tidens digitale teknologier" som en stor grund til den gældende nedtur mht. sprogbrug og logisk argumentation. Af alle ydelser man kan tilgå i mobilnettet/på internettet, fokuserer Kresten kun på SMS, Facebook og Twitter. Disse er jo alle lige designede for hurtige, korte beskeder. Facebook er jo desuden et stort socialt netværk hvor idéen er at man skal hygge sig, dele feriefotos, musikvideoer, og tilsvarende. Dette er selvfølgelig ikke arenaen for dyb, sokratisk argumentation eller diskussion! Kresten, hvad mener du egentlig? (Man kan jo for søren også finde Sprogpolitiet på Facebook!)

Hvad med blogrevolutionen hvor jeg selv læser mange blogs med meget god logisk opbygning og argumentation (især tekniske, men også politiske)? ... og hvad med alle fora på nettet hvor du ikke kommer ret langt ved kun at synes ting uden argumenter? Jeg mener at den digitale revolution vi er midt i, giver os mange flere muligheder for god, klassisk debat og udveksling af ideer, end nogensinde før. Lige denne post er jo et eksempel på det.

I stedet for at gå i denne faldgrube, synes jeg at Kresten skal adlyde opfordringen fra Lars Friis Farsøe, en af Krestens tidligere studenter, når han siger at Kresten burde "vende blikket indad" og fokusere på sin egen rolle i egenskab af, blandt andet, lektor på et universitet med den slags store problemer.

Jeg vil slutte med at citere Tanja Juul Christiansen som både blogger med klogskab og undrer sig over hvem der egentlig har aben: "At skyde skylden på digitale teknologier som sådan er en uholdbar generalisering, der fordrejer sagen, og forringer debatten om, hvordan vi kan gøre noget ved problemet."

No comments:

Post a Comment